NOMÉS SÓC UN ALCOHÒLIC

La influencia dels amics, viure la mateixa situació en casa, la soledat, una mala separació conjugal, la falta de feina i altres problemes són de vegades algunes de les causes que porten a la gent a recolzar-se en l’alcohol o també altres drogues buscant oblidar u ofegar totes les seues desgràcies, malgrat que només siga durant uns moments, perquè potser manquen les forces o capacitats per a fer altra cosa i buscar una solució.

També hi ha gent que utilitza l’alcohol o les drogues per plaer, com elecció personal i de vegades prefereixen viure en el carrer, abans que dur una vida “normalitzada”, amb els seus horaris, responsabilitats, tasques, obligacions i pagaments.

De vegades passen els anys i alguns se n’adonen que els problemes no se solucionen així, és més, s’agreugen, fins i tot arribant a perdre la relació familiar, la feina o la salut. Alguns decideixen posar-se en tractament amb vertaders motius de canvi, però altres només busquen subsistir una temporada de centre en centre; de tractament en tractament o esperant aconseguir algun tipus de prestació.

Hi ha nombrosos tipus de tractament, però sobre tot, un dels punts més difícils és la necessitat de recolzament de les persones que pateixen una addicció, perquè potser la “professionalitat” esta contraindicada amb la implicació emocional i personal.

El fet de canviar completament de vida, abordant les capacitats personals, la formació, les habilitats domèstiques i socials, el canvi d’entorn i l’ocupació laboral són punts del seu tractament, però de vegades eixe tractament es du a terme en centres tancats, fora dels quals s’enfronten a una nova vida que no sempre és fàcil refer i menys a mida que passen els anys i en solitari.

La soledat és així una de les principals dificultats que sovint magolen tot el tractament anterior, perquè una vegada acabada l’estada en un centre, s’enfronten altra vegada a la seua pròpia realitat, sense bons amics, sense parella, sense recolzament familiar, sense habilitats socials, sense casa, sense feina...

Al cap i a la fi, Qui vol ser amic d’algu que ha tingut problemes amb l’alcohol o altres drogues?. Qui vol donar-li un altra oportunitat després dels maldecaps que potser els haja ocasionat?. Qui vol implicar-se de manera “personal” en ajudar que una persona vaja endavant?. Qui vol passar l’estona amb una persona que de vegades ni tan sols pot tindre conversa?.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada